: รายชื่อผู้สมัคร ที่ไม่อนุมัติ (หมดเวลาของการแก้ไขข้อมูลแล้ว) :

ที่ เลขที่สมัคร คำนำหน้า ชื่อนักเรียน นามสกุลนักเรียน ประเภทที่สมัคร วันที่สมัคร สถานะ Act. หมายเหตุ
1 5101 นาย วชิรพล ไชยกิจ สอบคัดเลือก ม.4 แผนภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ 11-03-2023 แก้ไขข้อมูล แก้ไขข้อมูล กรุณาอัพโหลดรูปภาพนักเรียนและภาพบัตรประชาชน
2 5251 เด็กชาย พุทธิภาส สองสี สอบคัดเลือก ม.4 แผนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 13-03-2023 แก้ไขข้อมูล แก้ไขข้อมูล กรุณาอัพโหลดภาพนักเรียน และภาพบัตรประชาชน
3 5281 นางสาว อรัชพร เพ็งบุโฮม สอบคัดเลือก ม.4 แผนภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน 13-03-2023 แก้ไขข้อมูล แก้ไขข้อมูล กรุณาอัพรูปภาพนักเรียน