หมดเวลารับสมัครแล้ว


ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
- ประเภทสอบสอบคัดเลือก สมัครผ่านระบบออนไลน์ ได้ตั้งแต่วันที่ 11 - 15 มีนาคม 2566 เวลา 16.30 น.
- ประเภทเงื่อนไขพิเศษ สมัครด้วยตนเองที่โรงเรียน ได้ตั้งแต่วันที่ 11 - 15 มีนาคม 2566 เวลา 16.30 น.
- ประเภทความสามารถพิเศษ สมัครด้วยตนเองที่โรงเรียน ได้ตั้งแต่วันที่ 11 - 12 มีนาคม 2566 เวลา 16.30 น.